Org Nr:  979 276 397
Enebakkveien 69A
0196 Oslo
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Veibeskrivelse Enebakkveien 69

Hvis du bruker Google Maps:
Tast inn Supersonic Lydutleie som destinasjon. (eller Enebakkveien 69) Du skal da få veibeskrivelse som fører deg via Konowsgate til Enebakkveien.
Du skal ikke kjøre inn via Strømsveien og galgebergkrysset. Da kommer du på feil side av bom før vårt bygg.

Hvis du bruker Iphone Kart:
Tast inn Enebakkveien 71. Det er barnehage som ligger ca 50 meter før oss. Vi er nederst på stor parkeringsplass på venstre side etter barnehagen.

Fra Ryenkrysset:

Kjør Enebakkveien fra ryenkrysset hele veien ned til oss i nr 69 (du passerer Konowsgate Kværner Shell på høyre side.

Fra E6 Nord:
Ta av fra broen i Lodalen ved kværnerbyen. Kjør Konowsgate til Kværner Shell stasjon. Sving til venstre inn til Enebakkveien ved Shellstasjon.

Fra E6 Syd:
Kjør gjennom Ekebergtunellen. Ta ikke av mot Ryen inne i tunellen, men neste avkjørsel til høyre umiddelbart ved tunell åpningen. Derfra skal du "rett frem gjennom to rundkjøringer før du kommer til Konowsgate som du følger opp til nedlagt Shell stasjon. Der tar du til venstre og neste til venstre. Du er da i Enebakkveien som du følger ned mot veibom. Vi er nederst på parkeringsplass på venstre side.

Fra Sentrum:

Kjør Schweigårdsgate til St.Halvardsgate hvor du svinger til høyre over jerbanebroen og ned mot kværnerbyen. Ikke ta av til kværnerbyen, men kryss Lodalen og ta av til Konowsgate og kjør denne til Kværner Shell. Ta av til venstre ved Shell stasjonen og kjør Enebakkveien til nr 69